HUOLI
Project Room, Helsinki, 2.2 – 18.2.2018
Tuomas Linna käsittelee Huoli -teoksessaan suomalaista lastensuojelua. Linna on kuvannut laitoshoitoon sijoitetuilta lapsilta haltuun otettuja esineitä sekä lasten tekemiä piirroksia. Lisäksi Linna on tallentanut laitoshoidon läpikäyneiden nuorten tarinoita. 
Lastensuojelu tarjoaa perheille monipuolista tukea. Sen keinoista voimakkain on sijoittaa lapsi kodin ulkopuoliseen hoitoon. Sijoitukseen turvaudutaan yleensä vasta, kun muut työkalut eivät riitä. 
Lapset jäävät helposti näkymättömäksi ja kuulumattomaksi yhteiskunnallisessa keskustelussa. Lapset eivät ole itse kommentoimassa omaa asemaansa, eikä heille anneta ääntä mediassa. Tämä on osittain perusteltua: yksittäistä lasta ei tule missään nimessä tuoda esiin esimerkkinä pahoinvoinnista, ja lapsen haastatteluun tarvitaan aikuisen lupa. 
Lasten ja perheiden pahoinvoinnin kuuluisi kuitenkin olla yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä jo pelkästään lukujen valossa. Vuonna 2016 yhteensä 17 330 lasta oli sijoitet­tuna kodin ulkopuoliseen hoitoon joko kiireellisesti tai huostaanotettuna – yksi sadasta Suomessa asuvasta lapsesta. 
Kuvillaan Linna tarttuu aiheeseen, joka tuntuu kokonaan unohtuneen. 
Linnan kuvat lasten esineistä rajaavat pois kaiken sen, mistä esineiden tarinan voisi päätellä. Monet esineistä ovat selvästi tarkoitettu toisten vahingoittamiseen. Taustalla ei usein silti ole tarkoitus vahingoittaa vaan perustava turvattomuus: kokemus siitä, että toi­set – aikuiset – eivät pysty huolehtimaan lapsen turvallisuudesta. Tarkempi tieto siitä, mitä uhkaa vastaan lapsi kokee tarpeelliseksi puolustautua, jää kuvan ulkopuolelle. Vihjeitä voi saada lasten piirustuksista ja teksteistä. 
Teksti pohjautuu tutkijatohtori Henrik Rydenfeltin artikkeleihin Näkyä ei saa, eikä kuulua sekä Laitosten rutiineista yksilölliseen harkintaan.
Tuomas Linna (s. 1985) asuu ja työskentelee Helsingissä. Project Roomissa oleva Huoli -teos on ensimmäistä kertaa laajuudessaan esillä Helsingissä. Huoli -teos on toteutettu yhteistyössä suomalaisten lastesuojelulaitosten kanssa. Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus, Patricia Seppälän säätiö, Oskar Öflunds Stiftelse sekä Lapsiasiavaltuutettu ovat tukeneet näyttelyä. 
/
Näyttelystä kirjoitettua: Otso Kantokorpi Taiteen keinoin lapsen asialla.

Installaationäkymä näyttelystä Huoli, Project Room, Helsinki

Installaationäkymä näyttelystä Huoli, Project Room, Helsinki

Installaationäkymä näyttelystä Huoli, Project Room, Helsinki

Joka päivä joka toinen tunti, Video, 365 sekuntia

Installaationäkymä näyttelystä Huoli, Project Room, Helsinki

Installaationäkymä näyttelystä Huoli, Project Room, Helsinki

Installaationäkymä näyttelystä Huoli, Project Room, Helsinki

Kiireellisesti sijoitetut 2013: 9-vuotias poika, Varsinais-Suomi // 8-vuotias tyttö, Etelä-Savo

Installaationäkymä näyttelystä Huoli, Project Room, Helsinki

Kiireellisesti sijoitetut 2013

Installaationäkymä näyttelystä Huoli, Project Room, Helsinki

12-vuotias tyttö, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI

Installaationäkymä näyttelystä Huoli, Project Room, Helsinki

Installaationäkymä näyttelystä Huoli, Project Room, Helsinki

Installaationäkymä näyttelystä Huoli, Project Room, Helsinki

13-vuotias tyttö, Etelä-Suomen AVI, Ääni, 12 minuuttia 28 sekuntia

Installaationäkymä näyttelystä Huoli, Project Room, Helsinki

Installaationäkymä näyttelystä Huoli, Project Room, Helsinki

Back to Top