Tuomas Linna, Jokainen pieni asia
Nelimarkka museo, Alajärvi, FI
15.3.2020 & 2.6.–30.8.2020
Nelimarkka-museossa Jokainen pieni asia -näyttelyssä on esillä Vuoden nuoren eteläpohjalaisen taiteilijan 2019, Tuomas Linnan, teoksia: valokuvia, valmisesineitä sekä teoksiin liittyviä tekstejä. Esillä on myös Linnan Viipyilyä Rapalaaksossa -installaatio, johon liittyy hänen eteläpohjalaista sukuaan koskeva tarina: taiteilija kertoo kaivavansa esiin Rapalaaksoon piilotettuja isoisoisänsä kuvaamia lasinegatiiveja. Linna liittää teokseen kysymyksiä elämästä ja omasta identiteetistä. Siitä välittyy kaipaus, halu ymmärtää itseään ja elämäänsä suhteessa siihen mitä on ollut.

Nykytaiteessa on näköaistin rinnalle noussut moniaistisuus: puhutaan ”aistien vuotamisesta toisiinsa”, kyvystä aistia kehonsisäisiä tapahtumia – tai painovoimaa ja tilallisuutta. Tarkastellessa Linnan installaatiota katsojan näkö- ja kuuloaistimukset sekoittuvat muihin aistimuksiin. Installaatio yhdistyy katsojan omiin muistoihin ja kokemuksiin – myös siihen muistiin, joka on tiedostamatta tallentunut katsojan kehoon. Teos ei siis suostu tarkasteltavaksi vain taiteilijan luomisprosessina tai näyttelyssä esillä olevana objektina. Kukin näyttelykävijöistä osallistuu itse teoksen luomiseen.

Jokainen pieni asia -näyttelyssä Linna on siirtynyt jo Rapalaaksosta eteenpäin. Taiteilijan mukaan painotus on nyt onnessa. Mitä se on? Näyttelyn teokset saavat edelleen ajattelemaan etsimisen, löytämisen ja luomisen salaperäistä prosessia.

Linnan uusissa teoksissa abstrakti ajatus yhdistyy materiaaliseen ja aistimelliseen: ajatus tai muisto onnesta yhdistyy tammenoksaan. Teoksissa on pysäyttävä tuntu. Pysähdyksistä muodostuu kytköksiä katsojan muistin ja toisten muistin välille. Aika avautuu, erilliset tapahtumat limittyvät. Jokainen pieni asia on mahdollisuus kytkeytyä maailmaan, siihen mitä on ollut ja mitä on tuleva.

Linnan työskentelyä on tukenut Koneen säätiö ja Taiteen edistämiskeskus. Näyttelyä on tukenut Etelä-Pohjanmaan liitto.

Soile Haapala
vs. museotoimenjohtaja
Nelimarkka-museo, Etelä-Pohjanmaan taidemuseo

*
Teosluettelo:

Jokainen pieni asia, 2020
Puu, valo, 25 × 12 × 15 cm

Taiteilijanero pantuaan miestaiteilijaa, 2020
Valokuva, 21 x 29,7 cm (kehys)

Näen tähdenlentoja, 2020
Valokuva, 59,4 × 84,1 cm (kehys) 

Päälleni ja päällemme kakanneet linnut, 2020
Valokuva, 21 × 29,7 cm (kehys), 2 kpl

Pieni pala paratiisia, 2020
Valmisesine, 14,8 × 21 cm (kehys)

Ikuinen onni, 2020
Valmisesine, 10,5 × 14,8 cm (kehys)

Kell’ onni on, se onnen kätkeköön, 2018
Valmisesine, 29,7 x 42 cm (kehys), 2 kpl

Viipyilyä Rapalaaksossa, 2018
Installaatio, vaihteleva koko

Annaliisa Krage
Licht und Farbe II (Valo ja väri II), 2020 
Öljy kipsillä, 6 x 2,5 x 1,5 cm
Valokuvia teoksista löydät täällä.

*
Press (valikoitu):

Ilkka-Pohjalainen, 24.3.2020
Back to Top